tapu — Ooreka

neden olur Vertuduquel içinde bağış yasal bir hareket verici alıcı bir kişi için luiappartient bir malın mülkiyetinin bir hediye aradık. Bağış taşınır mal ile ilgili olarak donör biensimmobiliers kadar ayı olabilir bir şirketin interpozisyon bağış arkaya için ilişkiyi ayakta durmuyor. Yapılan bir bağış durumunda mirasçılarına hangi ikincisi ilişkili bir şirketin interpozisyon ile ölen, rapor tutar, sermaye ile orantılı olarak arkaya kaynaklanmaktadır. Bilmek iyi: (bağış sözü) adlı bir bağış yapmak için bağlılık da noter Senet ile kanıtlanır. Bağış böyle bir söz için boşanma basit bir karar, bu nedenle, hukuki bir değeri vardır. Sınırdışı